Informacje ogólne o pracy serca

Zakładając, że serce średnio na minutę uderza 70 razy w czasie godziny liczba ta wynosi 420. Z kolei w ciągu doby oznacza to 100 800 uderzeń. Przez miesiąc trwajacy 30 dni oznacza to 3 024 000 uderzeń, a przez 365 dni to: 36 792 000 uderzeń - liczba niewyobrażalna. 

Za każdy razem dochodzi na drodze włokien przewodzących w układzie elektrycznym serca do równomiernego i skoordynowanego pobudzenia mięśnia sercowego, co zapewnia optymalny z punktu widzenia zapotrzebowania organizmu wyrzut krwi. I to automatycznie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okrągły rok. Doskonały układ. Warto o niego zadbać po zawale.