Czynniki ryzyka choroby wieńcowej

Po raz pierwszy czynniki ryzyka choroby wieńcowej zidentyfikowano w czasie Framingham Heart Study, które rozpoczęło się w 1948 roku. Przez wiele lat utrzymywano podział czynników ryzyka choroby wieńcowej na grupę czynników modyfikowalnych i niemodyfikowalnych, które to podział jest praktyczny dla celów edukacyjnych, ale z puntu widzenia współczesnej medycyny ma charakter historyczny, bowiem współcześnie przy typowaniu i omawianiu czynników ryzyka uwzględnia się wiele innych aspektów.

Czynniki niemodyfikowalne to:

  • płeć męska,
  • wiek (im człowiek starszy tym ryzyko choroby jest większe),
  • wywiad rodzinny w kierunku choroby wieńcowej, czyli geny (poniżej 55 roku życia u krewnego mężczyzny i poniżej 65 roku życia u krewnej kobiety).

Czynniki modyfikowalne, tj. takie, które związane są z naszymi wyborami dotyczącymi zachowań zdrowotnych oraz kontrolowaniem leczenia to:

  • palenie tytoniu, które, zależnie od ilości wypalanych papierosów oraz płci zwiększa ryzyko choroby od 2 do 4 razy,
  • otyłość i związane z nią zaburzenia gospodarki cholesterolowej,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • brak aktywności fizycznej,
  • cukrzyca typu 2.

Pamiętajmy, że zaprzestanie palenia tytoniu po zawale mięśnia sercowego, po 6 miesiącach zmniejsza ryzyko kolejnego zawału o 60% w porównaniu do osoby, która nie zaprzestanie palenia!!!

Pamiętajcie: jeśli paliliście przed zawałem serca, zaprezstanie palenia jest potencjalnie najbardziej istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca!

Ministerstwo Zdrowia ostrzega na opakowaniach papierosów, a Doktor Stent mówi: to jest Twoje życie; jeśli uważasz, że jest tu miejsce na kompromisy, to Twoja sprawa.
Przy okazji - jest taki żart: "Kiedy rząd mówi prawdę obywatelom? Kiedy umieszcza na opakowaniu papierosów napis: palenie zabija."